30 Lis

Spotkanie Zarządu Izby z przedstawicielami Zarządów Cechów zrzeszonych w organizacji – 07.12.2018r.

 

 

ZACHODNIOPOMORSKA IZBA RZEMIOSŁA
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SZCZECINIE
ORGANIZUJE W DNIU 07.12.2018 R. O GODZ. 19.00
W RESTAURACJI VIRGA, PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 245 W SZCZECINIE

spotkanie Zarządu Izby z przedstawicielami Zarządów Cechów zrzeszonych w organizacji,
z omówieniem prac wynikających z realizacją projektów unijnych, z panelem informacyjno-dyskusyjnym:

  1. Podsumowanie działalności ZIRziP w bieżącym roku, podejmowanych w celu realizacji projektów unijnych.
  2. Omówienie zagrożeń wynikających z realizacji projektów unijnych.
  3. Robocze ustalenia odnośnie planowania działań statutowych na rok 2019.
  4. Informacje i wskazówki dotyczące zmian wprowadzanych w przepisach podatkowych dotyczących przesyłu elektronicznego PIT-ów 11 za pracowników do US, odbioru zwolnień lekarskich w systemie elektronicznym ZUS.
  5. Informacje o projekcie, realizowanym w roli Partnera, umożliwiającym zdawanie
    w roku 2019 egzaminów czeladniczych (200 osób) i mistrzowskich (100 osób) bezpłatnie, w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego.
  6. Promocja idei przedsiębiorczości oraz przedsiębiorców, działających na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Promocja Województwa Zachodniopomorskiego
  7. Pytania i dyskusja

W imieniu Zarządu ZIRziP
w Szczecinie
Zbigniew Maciaszek
Prezes

Wydarzenie współfinansowane przez Województwo Zachodniopomorskie

 

Facebook