10 Gru

INFORMACJA PO SPOTKANIU ZARZĄDU IZBY Z PRZEDSTAWICIELAMI ZARZĄDÓW CECHÓW ZRZESZONYCH
W ORGANIZACJI

 


ZACHODNIOPOMORSKA IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
INFORMUJE, ŻE W DNIU 07.12.2018 R. O GODZ. 19.00,
W RESTAURACJI VIRGA,
PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 245 W SZCZECINIE
ODBYŁO SIĘ
SPOTKANIE ZARZĄDU IZBY
Z PRZEDSTAWICIELAMI ZARZĄDÓW CECHÓW ZRZESZONYCH
W ORGANIZACJI, Z OMÓWIENIEM PRAC WYNIKAJĄCYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW UNIJNYCH, Z PANELEM INFORMACYJNO-DYSKUSYJNYM,
PROMUJĄCE IDEĘ RZEMIEŚLNICZEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO.

 Podczas spotkania zrealizowano następujące cele:
– promocja działalności gospodarczej i rozwoju przedsiębiorczości na  każdym etapie życia zawodowego,
– promocja Województwa Zachodniopomorskiego,
– promocja tradycji, więzi rzemieślniczych związanych z województwem zachodniopomorskim, działań statutowych Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła
i Przedsiębiorczości, jako organizacji zrzeszającej zachodniopomorskie cechy rzemieślnicze (promocja branż i rzemiosła, działań edukacyjnych),
podsumowanie działalności ZIRziP w zakresie realizowanych projektów unijnych,
z  omówieniem  kolejnych  etapów w poszczególnych projektach,
– ustalono roboczo kierunki planu działań ZIRziP na rok 2019,
– zorganizowano panel informacyjno-dyskusyjny dotyczący zmian wprowadzanych
w przepisach podatkowych dotyczących przesyłu elektronicznego PIT-ów 11 za pracowników do US, odbioru zwolnień lekarskich w systemie elektronicznym  ZUS (instruktaż szkoleniowy),
– omówiono kierunki rozwoju przedsiębiorczości rzemieślniczej w Szczecinie i w regionie.

 

Wydarzenie współfinansowane przez Województwo Zachodniopomorskie

Facebook