14 Mar

Głęboko zasmuceni zawiadamiamy, że pożegnaliśmy rzemieślnika Seniora
z Cechu Rzemiosł Budowlanych i Drzewnych oraz MiŚP

śp. Hieronim Mikołajczak

Wieloletnia przynależność, oddanie i współpraca na rzecz rzemiosła powoduje,
że w naszej pamięci jest obecny i tak pozostanie.

 Msza św. z udziałem starszyzny Cechowej oraz ZIRziP
odbędzie się po ustabilizowaniu sytuacji wynikającej ze stanu zagrożenia epidemicznego, o czym powiadomimy po ustaleniu terminu.

 Przekazujemy wyrazy szczerego żalu i współczucia członkom rodziny.

Zarząd  CRBiD oraz MiŚP,
Zarząd oraz pracownicy ZIRziP.

Facebook