Minimalne składki i wynagrodzenia

Od 01.04.2018r. składka na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 1,67 % podstawy wymiaru, dla osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą, zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych.

 Minimalne wynagrodzenie za pracę od 01 stycznia 2018r. - 2100,00zł.

Wynagrodzenie młodocianych

Okres obowiązywania I rok nauki II rok nauki III rok nauki
01.12.2018 - 28.02.2019 183,21 229,01 274,81
01.09.2018 - 30.11.2018 180,84 226,05 271,26
01.06.2018 - 31.08.2018 184,91 231,14 277,37
01.03.2018 - 31.05.2018 180,67 225,83 271,00
01.12.2017 - 28.02.2018 170,22 212,78 255,34


Facebook