KELNER – egzamin kwalifikacyjny
na MISTRZA i CZELADNIKA

Egzamin kwalifikacyjny w zawodzie KELNER Twoją szansą!!!!

Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie, zachęca osoby wykonujące zawód kelnera, a także tegorocznych (oraz z lat wcześniejszych) absolwentów klas kelnerskich do zdawania egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego w zawodzie kelner.

Informujemy, że w ślad za nowelizacją ustawy o rzemiośle (art. 3, ust 3a – tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1182) Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego Uchwałą Nr 6 z dnia 21 marca 2016 r. ustalił standardy wymagań egzaminacyjnych na egzamin mistrzowski i egzamin czeladniczy przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych między innymi w zawodzie: kelner.

Od 15-go maja 2016 r. ZIRziP w Szczecinie przeprowadza egzaminy w zawodzie kelner (kod zawodu 513101) na poziomie :
- czeladniczym (nr standardu 132/cz)
- mistrzowskim (nr standardu 132/m).

Po zdaniu egzaminu, osoba, która do niego przystąpiła z wynikiem pozytywnym, otrzyma dokument kwalifikacji zawodowych w postaci świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego w zawodzie- kelner. To kwalifikacje poszukiwane i doceniane na krajowym, a także zagranicznym rynku pracy.

Facebook