KUCHARZ, PIEKARZ, CUKIERNIK – zdobądź kwalifikacje CZELADNICZE I MISTRZOWSKIE!!

Egzamin kwalifikacyjny na MISTRZA I CZELADNIKA  w zawodzie
KUCHARZ, PIEKARZ, CUKIERNIK
Twoją szansą!!!

Wiadomość na ostrzu noża!!
Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie,
zachęca osoby wykonujące zawód kucharz, a także tegorocznych (oraz z lat wcześniejszych) absolwentów klas kucharz, technolog żywienia zbiorowego do zdawania egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego w zawodzie
kucharz, piekarz, cukiernik.

Informujemy, że w ślad za nowelizacją ustawy o rzemiośle, kucharze wracają na listę zawodów rzemieślniczych.

Po zdaniu egzaminu, osoba, która do niego przystąpiła z wynikiem pozytywnym, otrzyma dokument kwalifikacji zawodowych w postaci świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego w zawodzie- kucharz, piekarz, cukiernik. To kwalifikacje poszukiwane i doceniane na krajowym, a także zagranicznym rynku pracy.

Facebook