Zarząd i Komisja Rewizyjna

Organy statutowe ZIRziP

Zbigniew Maciaszek

Sławomir Okruch

Barbara Majewska

Władysława Bednarek

 

Komisja Rewizyjna

Tomasz Michalak

Stanisław Piotrowski

Witold Pruszko

 

 

– Prezes Izby

– Wiceprezes

– Wiceprezes

– Wiceprezes

– Wiceprezes