Nasza Historia

Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle (Dz. U. nr 17, poz.92 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 19 listopada 1999r.- Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. nr 101, poz.1178) z późniejszymi zmianami, ustawy z dnia 23 maja 1991r. - O organizacji pracodawców (Dz. U. nr 55. poz.235) z późniejszymi zmianami oraz własnego statutu.
Członkami założycielami są następujące organizacje: Cech Rzemiosł Różnych w Stargardzie Szczecińskim, Cech Rzemiosł Włókienniczych, Odzieżowych i Skórzanych w Szczecinie, Cech Rzemiosł Komunalnych w Szczecinie, Cech Rzemiosł Budowlanych i Drzewnych oraz MiŚP w Szczecinie, Cech Fryzjerów i Przedsiębiorców, Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Kulturalne.

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w Szczecinie dokonano w dniu 08 sierpnia 2007r. pod nr KRS 0000285981.

ZIRziP w Szczecinie zrzesza 210 zakładów rzemieślniczych oraz przedsiębiorstw, w których zatrudnionych jest ponad 950 pracowników, kształconych w zawodach rzemieślniczych 190 uczniów młodocianych.

Zachodniopomorską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie powołali rzemieślnicy i przedsiębiorcy, którzy postępują i działają zgodnie z prawem, szanują odmienne stanowiska, poglądy, utożsamiając się z historią i tradycją rzemiosła polskiego, przekonując swoją pracą i działaniem, że postawa „stania z boku”, brak odwagi do podejmowania samodzielnych, suwerennych decyzji jest nam obca.

Zarząd ZIRziP w Szczecinie współpracuje z organami władzy i administracji państwowej oraz samorządowej, organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców, rzemieślnikami i przedsiębiorcami, Uniwersytetem Szczecińskim- Inkubatorem Przedsiębiorczości, Wydz. Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu, Wyższą Szkołą Integracji Europejskiej w Szczecinie, Pomorską Akademią Kształcenia Zawodowego, Centrum Edukacji OMNIA, Wojewódzkim Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie, OHP Rów- Trzcińsko, OHP Szczecin, Centrum Kształcenia Zawodowego Stargard Szczeciński, CKZ Świnoujście, Zespołem Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, Zasadniczą Szkołą Zawodową przy WZDZ w Szczecinie, Zespołem Szkół Budowlanych w Szczecinie, Stargardzką Izba Gospodarczą, Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, OHP w Stargardzie Szczecińskim, Związkiem Pracodawców Pomorza Z zachodniego LEWIATAN w Szczecinie, Ośrodkiem Szkoleniowym Moniki Gielar, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym- Koło w Szczecinie, Zachodniopomorskim Stowarzyszeniem Rozwoju Gospodarczego w Szczecinie, Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego w Szczecinie, Polskim Zrzeszeniem Płytkarzy w Szczecinie, Szczecińską Szkołą Florystyczną, Stowarzyszeniem „Bezpiecznie Razem”, „Zachodniopomorskim Stowarzyszeniem Kulturalnym”, Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim, Centrum Edukacji Ogrodniczej, Korporacją kominiarzy Polskich Stowarzyszenie zawodowe- Oddz. W Szczecinie, Centrum Edukacji ZDROJE, ZCKZiU w Szczecinie, Książnicą Pomorską i wieloma innymi organizacjami.

Będąc członkiem Krajowej Izby Gospodarczej i Związku Izb Polskich, Zarząd ZIRziP w Szczecinie pełni rolę służebną wobec swoich członków. Misją organizacji jest kształcenie młodocianych, podwyższanie kwalifikacji zawodowych, świadczenie usług na najwyższym poziomie, przeprowadzanie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich, wspólne występowanie o fundusze unijne, reprezentowanie rzemiosła, obrona praw i interesów rzemieślników i przedsiębiorców. Potwierdzając kwalifikacje świadectwami czeladniczymi i dyplomami mistrzowskimi, bierzemy odpowiedzialność za wizerunek naszego rzemiosła, także poza granicami kraju.

Dyplomy mistrzowskie i świadectwa czeladnicze są dokumentem kwalifikacji zawodowych uznawanych w Europie i na świecie.
W przypadkach wymagań ze strony pracodawców zagranicznych, ich ważność jest potwierdzana przez Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

Wydajemy także na życzenie – Suplementy do świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich w języku polskim i angielskim, poprzez formularze Europass.

Powołaliśmy komisje egzaminacyjne w 78 zawodach rzemieślniczych, często jedyne na terenie kraju. Przeprowadziliśmy pierwszy w Polsce egzamin mistrzowski w zawodzie: FLORYSTA oraz KELNER. Przeprowadziliśmy ponad 2720 egzaminów czeladniczych i ponad 730 mistrzowskich (m.in. kucharz, kucharz malej gastronomii, glazurnik, posadzkarz, cukiernik, piekarz, kelner, fryzjer, wizażysta, florysta, stolarz, cieśla, ślusarz, elektromonter, mechanik samochodowy, blacharz samochodowy, elektryk, elektromechanik, murarz, fotograf, kominiarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, obuwnik, technolog robót wykończeniowych, malarz, i inne).

Powołaliśmy Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (nr ewidencyjny RIS 2.32/00025/ 2008 z dnia 15.02.2008 r.).

Przeprowadzamy szkolenia BHP, pierwszej pomocy przed medycznej, kursy pedagogiczne oraz kursy i szkolenia zawodowe, jak również inne usługi edukacyjne.

Podpisane Porozumienia są formą szeroko pojętej współpracy. Owocują wspólnymi projektami z ZIRziP w roli Partnera.„Nowe Techniki Strzyżeń” z Centrum Edukacji OMNIA/ zakończony w lipcu 2009r./, „Po Niemiecku w usługach” z InBIT /zakończony w grudniu 2009r./. Zrealizowaliśmy ciekawy projekt w ramach pomocy publicznej Województwa Zachodniopomorskiego: Warsztaty szkoleniowe i   Show BUENOS-AIRES / zrealizowany przez ZIRziP w czerwcu 2009r./. Od 01.07.2009r. do 30.09.2010r.. braliśmy udział w projekcie ”Zmiana na czas, czas na zmianę”, będąc z Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego partnerami Pomorskiej Akademii Kształcenia Zawodowego. Od dnia 01.02.2009r. do 30.11.2011r., w roli Partnera Centrum Edukacyjnego OMNIA realizowaliśmy projekt „Profesjonalne Strzyżenia”. Zrealizowaliśmy jako wykonawca w kooperacjach ze szkołami i uczelniami szczecińskimi Usługę edukacyjną dla uczniów szkół zawodowych i ich opiekunów w wielu branżach wraz z przewozem, zapewnieniem noclegów, wyżywienia i realizację zajęć dydaktycznych w ramach realizacji Projektu "Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II"-1095 osób. Przy wsparciu Województwa Zachodniopomorskiego uczestniczyliśmy w 2012r. w Międzynarodowej prezentacji i promocji członków Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości podczas 22 Targów Budowlanych Meklemburgii Pomorza Przedniego „RoBau” w Rostocku. Zrealizowaliśmy dwuletnią usługę szkoleniową w ramach projektu „Więcej wiem- lepiej zarządzam” dla ZCE w Szczecinie, przeznaczoną dla kadry zarządzającej placówek oświatowych Gminy Szczecin,   zrealizowaliśmy projekt PWP CSR -Nowoczesny wizerunek przedsiębiorstw z komponentem ponadnarodowym, jako Partner ZPPZ LEWIATAN, Warsztaty florystyczne, wystawę i prelekcje dla słuchaczy Studiów Podyplomowych ZUT w Szczecinie, przy współfinansowaniu Województwa Zachodniopomorskiego, Warsztaty i wykłady, konsultacje dla kominiarzy „Nie dla czadu”, Warsztaty dla kominiarzy „Nie emituj zanieczyszczeń chroń zdrowie- Piec , kocioł w Twoim domu to nie spalarnia!”, współfinansowane przez Gminę Miasto Szczecin.

Dziesięciokrotnie zorganizowaliśmy uroczyste Pasowanie na mistrza i czeladnika w rzemiośle, pozyskując honorowe patronaty Marszałków i Wicemarszałków Województwa Zachodniopomorskiego. Pasowanie- wyzwalanie jest uroczystością nawiązującą do wielowiekowej dobrej tradycji, z drugiej strony jest nadaniem dużej rangi kwalifikacjom, które pozwalają żyć z pracy własnych rąk -  w dużej mierze są filarem polskiej gospodarki.

Organizujemy, przy wsparciu Gminy Miasto Szczecin i Województwa Zachodniopomorskiego spotkania, warsztaty, prelekcje, odczyty dla uczniów, rzemieślników i przedsiębiorców oraz mieszkańców miasta Szczecin i Województwa Zachodniopomorskiego.

Zorganizowaliśmy dwa duże koncerty rockowe, wycieczki w celach zawodowych i turystycznych w kraju i zagranicą.

ZIRziP nadal się rozwija planując i podejmując realizację nowych przedsięwzięć oraz aplikując z kolejnymi wnioskami o dofinansowania projektów z funduszy unijnych. Ponadto Izba realizuje działalność kulturalno-oświatową, turystyczną oraz integracyjną.