Ozdobne świadectwa czeladnicze EC

OZDOBNE ŚWIADECTWA CZELADNICZE
Dokumenty ozdobne są potwierdzeniem otrzymania tytułu czeladnika,
na podstawie przedstawionych dokumentów, nie zawierają oceny z egzaminu.
Opłata za OZDOBNE świadectwo czeladnicze A3 – 100zl.