2. Nowa jakość Rzemiosła XXI wieku

Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości otrzymała wsparcie finansowe od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na realizację działań  w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030; Edycja 2022.

Głównym celem Programu jest wzmocnienie organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego oraz potencjału instytucjonalnego w celu realizacji działań statutowych, w tym dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i kształcenia dualnego.

 

W ramach Zadania 2: Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle  Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła Izba realizuje zadanie:

„Nowa jakość Rzemiosła XXI wieku”  Umowa NR 133/PIR/Z2/2022

Okres realizacji projektu: od 01.09.2022r. do 30.06.2023r.

Dofinansowanie: 120.000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 120.000,00 zł

Celem Projektu jest podniesienie poziomu świadomości obywateli, kształtowanie pozytywnego wizerunku rzemiosła, kształcenia zawodowego w systemie dualnym, wzmocnienie wiedzy na temat możliwości skutecznego wejścia na rynek pracy, zwiększenie zaangażowania środowiska rzemieślniczego, na poziomie lokalnym.

 

ROK 22

2.2 Eventy promujące naukę zawodu w rzemiośle

Prezentacja dla szkół podstawowych  POZNAJ RZEMIOSŁO, POZNAJ ZAWODY

Promocja szkolnictwa zawodowego dualnego w trzech wybranych szkołach podstawowych w Szczecinie, prezentacja/stoisko z materiałami promocyjnymi, gadżetami

Zrealizowano: 17, 22, 24.11.2022r.

2.3 Materiały promocyjne i edukacyjne dla organizacji rzemieślniczych

1 materiały promocyjne i edukacyjne (projekty, wydruk, wykonanie)

Zrealizowano X/XI.2022r.

2.4 Specjalistyczne szkolenia zawodowe dla uczniów rzemiosła

1 Podniesienie kwalifikacji/kompetencji zawodowych uczniów szkół branżowych

  1. Szkolenie podstawowe z wizażu z elementami autoprezentacji dla uczniów wytypowanych przez szkoły i pracodawców - I Gr.

Zrealizowano: 24.10-14.11.2022r

Wizaż II Gr.21.11.- 05.12.2022r.

  1. Szkolenie SEP „Eksploatacja i pomiary urządzeń, maszyn i instalacji elektroenergetycznych” dla uczniów wytypowanych przez szkołę, z egzaminem kwalifikacyjnym
    Zrealizowano:  28.11.-08.12.2022r.

2.5. Konsultacje i szkolenia dla pracowników i członków organizacji rzemieślniczych z zakresu prowadzenia kształcenia dualnego

1 Spotkanie - konsultacje i porady eksperckie.

Szkolenie z zakresu prowadzenia kształcenia dualnego dla członków, jak i pracowników cechów w wymiarze pedagogicznym.

Zrealizowano

29.10-19.11.2022r.

 


Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030