Zarząd i Komisja Rewizyjna

Organy statutowe ZIRziP

dr Błażej Suproń           - Prezes
Tomasz Mucharski       
- Wiceprezes
Sławomir Okruch         
- Wiceprezes

Marika Mazur                - Pełnomocnik Prezesa


Komisja Rewizyjna

dr Daniel Szostak         - Przewodniczący
Zbigniew Maciaszek   
- Członek Komisji