Otrzymane

* Patronat Honorowy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierda Geblewicza
* Mecenat Miasta Szczecin
-  Pasowanie na mistrza i czeladnika w zawodzie. Szczecin 10.09.2018r.

Patronat Honorowy:
* Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego – Jarosława Rzepy
- 12.07.2017r.
* Prezydenta Miasta Szczecin - Piotra Krzystka
- 25.04.2017r.
- Jubileusz 10-lecia Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie. Pasowanie na mistrza i czeladnika w zawodzie. Szczecin 11.09.2017r.