28 Gru

Informacja o wyborze oferty – Zakup nowego osprzętu techno-dydaktycznego w postaci wyposażenia lakierni samochodowej w projekcie

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
w ramach postępowania  prowadzonego w trybie art. 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020, o wartości zamówienia powyżej kwoty 50 tys. PLN na:
Zakup nowego osprzętu techno – dydaktycznego w postaci wyposażenia lakierni samochodowej, w projekcie:
Doświadczenia otoczenia społeczno – gospodarczego drogą do dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy II”,
w zakresie zadań realizowanych przez
Zachodniopomorską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

08 Gru

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Zakup nowego osprzętu techno-dydaktycznego
w postaci wyposażenia lakierni samochodowej w projekcie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w ramach postępowania prowadzonego w trybie art. 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, o wartości zamówienia powyżej kwoty 50 tys. PLN na: „Zakup nowego osprzętu techno – dydaktycznego w postaci wyposażenia lakierni samochodowej”, w projekcie: “Doświadczenia otoczenia społeczno – gospodarczego drogą do dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy II”.

1. Ogłoszenie
2. SIWZ
2. Załączniki
nr 1 – formularz oferty

nr 2
nr 3
nr 4

nr 5
nr 6
nr 7 – wzór umowy

11 Lut

Informacja o wyborze oferty – Zakup nowego osprzętu techno-dydaktycznego w postaci wyposażenia lakierni samochodowej w projekcie

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
w ramach postępowania  prowadzonego w trybie art. 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020, o wartości zamówienia powyżej kwoty 50 tys. PLN na:
Zakup nowego osprzętu techno - dydaktycznego w postaci wyposażenia lakierni samochodowej, w projekcie:
Doświadczenia otoczenia społeczno - gospodarczego drogą do dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy”,
w zakresie zadań realizowanych przez
Zachodniopomorską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

31 Sty

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Zakup nowego osprzętu techno-dydaktycznego
w postaci wyposażenia lakierni samochodowej w projekcie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w ramach postępowania prowadzonego w trybie art. 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, o wartości zamówienia powyżej kwoty 50 tys. PLN na: „Zakup nowego osprzętu techno - dydaktycznego w postaci wyposażenia lakierni samochodowej", w projekcie: "Doświadczenia otoczenia społeczno – gospodarczego drogą do dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy".

1. Ogłoszenie
2. SIWZ
2. Załączniki
– nr 1 – formularz oferty

– nr 2
– nr 3
– nr 4

– nr 5
– nr 6
– nr 7 – wzór umowy

21 Sty

III. Informacja wyborze oferty – dot. projektu -Doświadczenia otoczenia społeczno-gospodarczego drogą do dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości,
ul. Królowej Korony Polskiej 25, 70 – 486 Szczecin
informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi/dostarczenie:
Część I.
materiałów na zajęcia praktyczne na kurs LAKIERNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH oraz na egzamin czeladniczy
Część II.
materiałów eksploatacyjnych  na zajęcia praktyczne na kurs SEP
w postępowaniu prowadzonym w ramach Projektu pn. ”Doświadczenia otoczenia społeczno-gospodarczego drogą do dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy”

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

21 Sty

II. Informacja wyborze oferty – dot. projektu -Doświadczenia otoczenia społeczno-gosp. drogą do dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości,
ul. Królowej Korony Polskiej 25, 70 – 486 Szczecin
informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi

Przeprowadzenie grupowego i indywidualnego doradztwa edukacyjno- zawodowego oraz IPD przez doradcę zawodowego

w postępowaniu prowadzonym w ramach Projektu pn. ”Doświadczenia otoczenia społeczno-gospodarczego drogą do dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy”

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

21 Sty

I. Informacja wyborze oferty – dot. projektu -Doświadczenia otoczenia społeczno-gospodarczego drogą do dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, 70 – 486 Szczecin, ul. Królowej Korony Polskiej 25,
informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi:
dostarczenie i przygotowanie poczęstunku podczas kursu dla uczniów (5 grup dziesięcioosobowych) oraz posiłków regeneracyjnych na stażu dla 41 osób,
w postępowaniu prowadzonym w ramach Projektu pn. ”Doświadczenia otoczenia społeczno-gospodarczego drogą do dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy”

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

21 Sty

Informacja o wyborze oferty – Zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych wraz z zapewnieniem transportu, zakwaterowania oraz wyżywienia w projekcie

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
w ramach postępowania  prowadzonego w trybie art. 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020,
o wartości zamówienia powyżej kwoty 50 tys. PLN na:
Zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych, z egzaminem, wraz z zapewnieniem transportu, zakwaterowania oraz wyżywienia, materiałów eksploatacyjnych, w projekcie:
Doświadczenia otoczenia społeczno - gospodarczego drogą do dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy”,
w zakresie zadań realizowanych przez
Zachodniopomorską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

15 Sty

III. ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. PROJEKTU ”DOŚWIADCZENIA OTOCZENIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO DROGĄ DO DOSTOSOWANIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DO POTRZEB REGIONALNEGO RYNKU PRACY”

Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Kr. Korony Polskiej 25, 70-486 Szczecin, NIP 852-25-14-297;  REGON 320394907, w związku z realizacją projektu pn. ”Doświadczenia otoczenia społeczno-gospodarczego drogą do dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy”,
informuje o wszczęciu procedury – zapytanie o cenę i zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia na wykonanie usługi/dostarczenie:
Część I.
materiałów na zajęcia praktyczne na kurs LAKIERNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH oraz na egzamin czeladniczy
Część II.
materiałów eksploatacyjnych  na zajęcia praktyczne na kurs SEP

- Rozeznanie rynku
- zał. nr 1 - Oferta
- Zał. nr 2 - Specyfikacja do I części - materiały na zajęcia LAKIERNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
- zał. nr 3 - Specyfikacja do II części- materiały na zajęcia SEP

13 Sty

II. ZAPYTANIE OFERTOWE – dot. projektu -Doświadczenia otoczenia społeczno-gospodarczego drogą do dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy

Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Kr. Korony Polskiej 25, 70-486 Szczecin, NIP 852-25-14-297;  REGON 320394907, w związku z realizacją projektu pn. ”Doświadczenia otoczenia społeczno-gospodarczego drogą do dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy”,
informuje o wszczęciu procedury – zapytanie o cenę i zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia na wykonanie usługi

Przeprowadzenie grupowego i indywidualnego doradztwa edukacyjno- zawodowego oraz IPD przez doradcę zawodowego

- Rozeznanie rynku
- zał. nr 1 - Oferta
- zał. dokumentujące doświadczenie zawodowe, wykształcenie.

Facebook