Opłaty

Egzamin poprawkowy
W celu przystąpienia do egzaminu poprawkowego należy złożyć:
 - wniosek o dopuszczenie do egzaminu (czeladnik - pobierz /czeladnik- wolny nabór - pobierz / mistrz - pobierz);
 - zaświadczenie o niezłożeniu egzaminu (otrzymane w dniu egzaminu);
 - dowód opłaty

Duplikaty dyplomów i świadectw
Opłata za wydanie  - 50zł.
Wniosek o wydanie duplikatu - pobierz

 

INFORMUJEMY, ŻE  MOŻNA  SKŁADAĆ ZAMÓWIENIA NA  DYPLOMY I  ŚWIADECTWA OZDOBNE.
Dokumenty ozdobne są potwierdzeniem otrzymania tytułu mistrza
i czeladnika, na podstawie przedstawionych dokumentów, nie zawierają oceny z egzaminu.
Opłata za OZDOBNY dyplom mistrzowski A3 – 150zł.
Opłata za OZDOBNE świadectwo czeladnicze A3 – 100zl.

 

Dane do wpłat:
Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul. Królowej Korony Polskiej 25, 70-486 Szczecin
Bank Millenium 03 1160 2202 0000 0000 9341 3690