Harmonogram organizacji egzaminów czeladniczych

HARMONOGRAM ORGANIZACJI EGZAMINÓW CZELADNICZYCH

 • do 31.01.2024 r. – Przekazanie przez Cech do IR liczby uczniów na egzaminy;
 • od 1.02.2024 r. do 1.03.2024 r. – Pomoc Cechu w zakresie przygotowania i złożenia wniosków o dopuszczenie do egzaminów przez uczniów;
 • do 1.03.2024 r. – Złożenie wniosków o dopuszczenie do egzaminów;
 • do 1.03.2024 r. – Przygotowanie przez IR harmonogramu egzaminów;
 • od 10.03.2024 r. do 15.06.2024 r. – Przeprowadzenie egzaminów;
 • od 10.03.2024 r. do 15.06.2024 r.-  Wystawienie zaświadczeń o przystąpieniu do egzaminów;
 • z datą 31.08.2024 r. – Wydanie świadectw czeladniczych oraz wystawienie zaświadczeń o zdaniu egzaminów dla pracodawców.

EGZAMINY CZELADNICZE UCZNIÓW-III KLASA

 • 13.05.2024 r. – KUCHARZ-SZCZECIN
 • 13.05.2024 r. – CUKIERNIK-SZCZECIN
 • 16.05.2024 r. – ELEKTRYK-SZCZECIN
 • 21.05.2024 r. – FRYZJER-SZCZECIN
 • 22.05.2024 r. – FRYZJER-SZCZECIN
 • 24.05.2024 r. – MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH-STARGARD
 • 27.05.2024 r. – FRYZJER-STARGARD
 • 28.05.2024 r. – STOLARZ-DĘBNO
 • 29.05.2024 r. – MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH-DĘBNO
 • 29.05.2024 r. – ŚLUSARZ-DĘBNO
 • 04.06.2024 r. – FOTOGRAF-STARGARD
 • 05.06.2024 r. – STOLARZ-SZCZECIN