08 Kwi

Informacja o wyborze oferty -Przygotowanie
i dostarczenie poczęstunków podczas kursów/szkoleń oraz posiłków regeneracyjnych podczas staży uczniowskich

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
w ramach postępowania  prowadzonego w trybie art. 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
o wartości zamówienia powyżej kwoty 50 tys. PLN na: Przygotowanie
i dostarczenie poczęstunków podczas kursów/szkoleń oraz posiłków regeneracyjnych podczas staży uczniowskich
w projekcie: „Doświadczenia otoczenia społeczno – gospodarczego drogą do dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy II”,
w zakresie zadań realizowanych przez
Zachodniopomorską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

18 Mar

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Przygotowanie i dostarczenie poczęstunków podczas kursów/szkoleń oraz posiłków regeneracyjnych podczas staży uczniowskich

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w ramach postępowania prowadzonego w trybie art. 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, o wartości zamówienia powyżej kwoty 50 tys. PLN na: „Przygotowanie i dostarczenie poczęstunków podczas kursów/szkoleń oraz posiłków regeneracyjnych podczas staży uczniowskich w projekcie:
Doświadczenia otoczenia społeczno – gospodarczego drogą do dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy II”.

1. Ogłoszenie
2. Instrukcja
2. Załączniki
nr 1 – formularz oferty

nr 1A
nr 2
nr 3
nr 4

nr 4A
nr 5 – wzór umowy
nr 6

25 Lut

Informacja o wyborze oferty -Zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
w ramach postępowania  prowadzonego w trybie art. 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, o wartości zamówienia powyżej kwoty 50 tys. PLN na: Zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych,
w projekcie: „Doświadczenia otoczenia społeczno – gospodarczego drogą do dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy II”,
w zakresie zadań realizowanych przez
Zachodniopomorską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

11 Lut

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w ramach postępowania prowadzonego w trybie art. 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, o wartości zamówienia powyżej kwoty 50 tys. PLN na: „Zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych”, w projekcie:
Doświadczenia otoczenia społeczno – gospodarczego drogą do dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy II”.

1. Ogłoszenie
2. Instrukcja
2. Załączniki
nr 1 – formularz oferty

nr 1A
nr 1B
nr 2
nr 2A

nr 3
nr 4

nr 4A
nr 5 – wzór umowy
nr 6

06 Lut

Szczepienia przeciw COVID-19 dla instruktorów praktycznej nauki zawodu!!!

Zgodnie z informacją, która wpłynęła z Ministerstwa do Dyrektorów szkół (tekst poniżej),
o możliwości zapisania się na szczepienia przeciw COVID-19 instruktorów praktycznej nauki zawodu, prosimy zainteresowanych o pilne zgłaszanie się –do 09.02.2021r. – do szkół branżowych, celem podania danych osobowych.

Komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie szczepień dla nauczycieli

 

Facebook