Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę

• od 1 stycznia 2024 r.     – 4 242 zł,
• od 1 lipca 2024 r.           4 300 zł. 


Minimalna stawka godzinowa
dla określonych umów cywilnoprawnych

• od 1 stycznia 2024 r.     – 27,70 zł,
od 1 lipca 2024 r.           28,10 zł.