11 Lut

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w ramach postępowania prowadzonego w trybie art. 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, o wartości zamówienia powyżej kwoty 50 tys. PLN na: „Zakup nowego osprzętu techno – dydaktycznego w postaci wyposażenia lakierni samochodowej”, w projekcie:
Doświadczenia otoczenia społeczno – gospodarczego drogą do dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy II”.

1. Ogłoszenie
2. Instrukcja
2. Załączniki
nr 1 – formularz oferty

nr 1A
nr 1B
nr 2
nr 2A

nr 3
nr 4

nr 4A
nr 5 – wzór umowy
nr 6

06 Lut

Szczepienia przeciw COVID-19 dla instruktorów praktycznej nauki zawodu!!!

Zgodnie z informacją, która wpłynęła z Ministerstwa do Dyrektorów szkół (tekst poniżej),
o możliwości zapisania się na szczepienia przeciw COVID-19 instruktorów praktycznej nauki zawodu, prosimy zainteresowanych o pilne zgłaszanie się –do 09.02.2021r. – do szkół branżowych, celem podania danych osobowych.

Komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie szczepień dla nauczycieli

 

28 Gru

Informacja o wyborze oferty – Zakup nowego osprzętu techno-dydaktycznego w postaci wyposażenia lakierni samochodowej w projekcie

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
w ramach postępowania  prowadzonego w trybie art. 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020, o wartości zamówienia powyżej kwoty 50 tys. PLN na:
Zakup nowego osprzętu techno – dydaktycznego w postaci wyposażenia lakierni samochodowej, w projekcie:
Doświadczenia otoczenia społeczno – gospodarczego drogą do dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy II”,
w zakresie zadań realizowanych przez
Zachodniopomorską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

08 Gru

Mikołajkowy blok funduszowy – Fundusze Europejskie

Masz pomysł i chciałbyś go zrealizować, ale brakuje Ci środków? Znalazłeś się w kryzysie
w związku z epidemią? Chcesz otworzyć własną firmę? Zapoznaj się z „Mikołajkowym blokiem funduszowym”.
Oferta Fundusze Europejskie jest bardzo bogata. Na pewno znajdziesz coś dla siebie!
Tarcza antykryzysowa.
Istniejąca tarcza antykryzysowa to specustawa przygotowana do walki ze skutkami pandemii koronawirusa wprowadza konkretne rozwiązania, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy.
Opiera się ona na pięciu filarach:
• Ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników,
• Finansowaniu przedsiębiorców,
• Ochronie zdrowia,
• Wzmocnieniu systemu finansowego,
• Inwestycjach publicznych
Obecnie przewidziano 10 form wsparcia antykryzysowego dla firm.
Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa.
————————————————— Read More
08 Gru

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Zakup nowego osprzętu techno-dydaktycznego
w postaci wyposażenia lakierni samochodowej w projekcie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w ramach postępowania prowadzonego w trybie art. 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, o wartości zamówienia powyżej kwoty 50 tys. PLN na: „Zakup nowego osprzętu techno – dydaktycznego w postaci wyposażenia lakierni samochodowej”, w projekcie: “Doświadczenia otoczenia społeczno – gospodarczego drogą do dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy II”.

1. Ogłoszenie
2. SIWZ
2. Załączniki
nr 1 – formularz oferty

nr 2
nr 3
nr 4

nr 5
nr 6
nr 7 – wzór umowy

02 Gru

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 24.12.2020 (COVID-19)

W okresie 9 listopada – 24 grudnia 2020 r. ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Opieka nad dziećmi do lat 8
Rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku:

Read More

Facebook