Uwaga!
Zmiana przepisów dotyczących prac wzbronionych młodocianym.

30 września 2023 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. poz. 1240).

Wykaz prac wzbronionych młodocianym 2023 – POBIERZ