Uwaga!
Zmiana przepisów dotyczących prac wzbronionych młodocianym.

30 września 2023 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. poz. 1240). Wykaz prac wzbronionych młodocianym 2023 – POBIERZ

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Uncategorized

Zmiana opłat za egzaminy na rok 2023

Zgodnie art. 3 ust. 3g pkt 4 ustawy o rzemiośle, opłaty za egzaminy w 2023r. wynoszą odpowiednio: – MISTRZOWSKI       – 1.740,51zł. – CZELADNICZY        –    870,25zł. – SPRAWDZAJĄCY    –    310,80zł.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Uncategorized