Minimalne wynagrodzenie od VII 2023r. + stawki dla młodocianych
VI – VIII 2023r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023 r. :

Wynagrodzenie młodocianych VI – VIII 2023 r.: