1. Nowoczesny wizerunek rzemiosła

Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości otrzymała wsparcie finansowe od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na realizację działań  w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030; Edycja 2022.

Głównym celem Programu jest wzmocnienie organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego oraz potencjału instytucjonalnego w celu realizacji działań statutowych, w tym dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i kształcenia dualnego.

W ramach Zadania  1: Wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne organizacji rzemieślniczych Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła ZIRziP zrealizowała zadanie:

„Nowoczesny wizerunek rzemiosła”    Umowa NR 224/PIR/Z1/2022

Okres realizacji projektu: od 01.09.2022r. do 30.06.2023r.

Dofinansowanie: 57.213,00 zł    CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 57.213,00 zł

Celem realizowanego zadania jest rozwój potencjału infrastrukturalnego organizacji, rozwój potencjału organizacyjnego izby, zawieranie partnerstwa lokalnego.

ROK 2022

1.1 Rozwój potencjału infrastrukturalnego organizacji rzemieślniczych
1 Doposażenie biura Izby; zrealizowano –XI.2022r.

1.3 Partnerstwa lokalne
1. Przygotowanie, opracowanie i zawarcie umowy partnerstwa- zrealizowano. Umowa Partnerstwa zawarta pomiędzy ZIRziP a Zachodniopomorską Komendą Wojewódzką OHP w Szczecinie  w dniu 12.10.2022r.,podpisana przez Zbigniewa Maciaszka- Prezesa ZIRziP, Sławomira Okrucha- Wiceprezesa ZIRziP oraz Tomasza Namiecińskiego- Komendanta ZWK OHP w Szczecinie i Marcina Nieradkę- Zastępcę ZKW OHP w Szczecinie. Umowa określa kierunki współpracy przy realizacji i osiąganiu celów, w szczególności, w zakresie rozwoju dualnego kształcenia zawodowego realizowanego przez Zachodniopomorską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości i ZWK OHP.

 


Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030