Minimalne wynagrodzenie 2022r. + stawki dla młodocianych
XII 2021r. – II 2022r.

Opublikowano

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 r. wynosi 3010,00 zł brutto, minimalna stawka godzinowa w 2022 r. wyniesie 19,70 zł brutto

Wynagrodzenie młodocianych: