Dane do wpłat:

Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul. Królowej Korony Polskiej 25
70-486 Szczecin
Bank Millenium 03 1160 2202 0000 0000 9341 3690

 OPŁATY ZA EGZAMINY
Zgodnie art. 3 ust. 3g pkt 4 ustawy o rzemiośle, opłaty za egzaminy w 2020r. wynoszą odpowiednio:

- MISTRZOWSKI       - 1.432,00zł.

- CZELADNICZY        -   716,00zł.

- SPRAWDZAJĄCY    -    256,00zł.

 

Egzamin poprawkowy
W celu przystąpienia do egzaminu poprawkowego należy złożyć:

  • Wniosek o dopuszczenie do egzaminu (czeladnik - pobierz /mistrz - pobierz);
  • Zaświadczenie o niezłożeniu egzaminu (otrzymane w dniu egzaminu);
  • Dowód opłaty

Wysokość opłaty za egzamin czeladniczy poprawkowy wynosi 50% opłaty egzaminacyjnej podstawowej.
Wysokość opłaty za egzamin mistrzowski poprawkowy wynosi 50% opłaty egzaminacyjnej podstawowej.

Duplikaty dyplomów i świadectw
Opłata za wydanie  - 50zł.
wniosek o wydanie duplikatu - pobierz

 

INFORMUJEMY, ŻE  MOŻNA  SKŁADAĆ ZAMÓWIENIA NA  DYPLOMY I  ŚWIADECTWA OZDOBNE.
Dokumenty ozdobne są potwierdzeniem otrzymania tytułu mistrza i czeladnika, na podstawie przedstawionych dokumentów, nie zawierają oceny z egzaminu.
Opłata za OZDOBNY dyplom mistrzowski A3 – 150zł.
Opłata za OZDOBNE świadectwo czeladnicze A3 – 100zl.