I. Informacja wyborze oferty – dot. projektu -Doświadczenia otoczenia społeczno-gospodarczego drogą do dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, 70 – 486 Szczecin, ul. Królowej Korony Polskiej 25,
informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi:
dostarczenie i przygotowanie poczęstunku podczas kursu dla uczniów (5 grup dziesięcioosobowych) oraz posiłków regeneracyjnych na stażu dla 41 osób,
w postępowaniu prowadzonym w ramach Projektu pn. ”Doświadczenia otoczenia społeczno-gospodarczego drogą do dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy”

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY