Ozdobne świadectwa mistrzowskie

OZDOBNE DYPLOMY MISTRZOWSKIE
Dokumenty ozdobne są potwierdzeniem otrzymania tytułu mistrza w zawodzie,
na podstawie przedstawionych dokumentów, nie zawierają oceny z egzaminu.
Opłata za OZDOBNY dyplom mistrzowski A3 – 150zł.