Ozdobne świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie

PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA NA  DYPLOMY I  ŚWIADECTWA OZDOBNE
Dokumenty ozdobne są potwierdzeniem otrzymania tytułu mistrza i czeladnika,
na podstawie przedstawionych dokumentów, nie zawierają oceny z egzaminu.
Opłata za OZDOBNY dyplom mistrzowski A3 – 150zł.
Opłata za OZDOBNE świadectwo czeladnicze A3 – 100zł.