pliki Cookie

Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Pliki cookies

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 3. Operator serwisu (www.zirzip.szczecin.pl) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
  1. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  2. przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
 1. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 2. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.
 3. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
 4. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
 5. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
 6. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl.

RODO - Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie będąc w posiadaniu/ zbierając dane na etapie załatwiania spraw zgodnie ze Statutem jest / stanie się administratorem Pani/Pana danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za wykorzystywanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Królowej Korony Polskiej 25, 70-486 Szczecin, drogą e-mailową - zirzipszczecin@onet.eu

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczenia usług.
Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w zakresie określonym przez przepisy prawa w tym ustawę o rachunkowości a także oczywiście w zakresie niezbędnym do usprawnienia komunikacji między stronami (dane kontaktowe).
*  Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizowania działań marketingowych, a które mogą polegać na kierowaniu informacji o interesujących ofertach lub treściach,

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu marketingowym jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty:

 1. dostawcy oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem oraz dostawcy usług informatycznych;
 2. dostawcy usług prawnych oraz księgowych;
 3. komisje egzaminacyjne;
 4. oraz nasi partnerzy;

*  Danych osobowych nie przekazujemy i nie planujemy przekazywać danych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

*  Dane osobowe przetwarzane są przez okres wynikający z przepisów prawa w tym:
- przez czas wykonania obowiązków np. wystawienia faktury; rachunku;
- przez czas w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane np. podatkowe;
- przez czas w którym możemy ponieść konsekwencje prawne;
- a także dla celów archiwalnych i wydania duplikatów dokumentów potwierdzających kwalifikacje;

*  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. informacji o przetwarzaniu danych osobowych;
 2. uzyskania kopii danych;
 3. sprostowania;
 4. usunięcia danych;
 5. ograniczenia przetwarzania;
 6. przenoszenia danych;
 7. sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych;
 8. sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych;
 9. wycofania zgody;
 10. skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz ich niepodanie spowoduje niemożność zawarcia umowy, przeprowadzenia egzaminu i wykonania innych działań statutowych.