Naszą misją jest kształcenie młodocianych, podwyższanie kwalifikacji zawodowych, świadczenie usług na najwyższym poziomie, przeprowadzanie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich,
wspólne występowanie o fundusze z Unii Europejskiej, reprezentowanie rzemiosła, obrona praw i interesów rzemieślników
i przedsiębiorców. Ich działania i praca odbywają się
z poszanowaniem prawa i godności. Mają na celu równanie do standardów europejskich i światowych.
Potwierdzając kwalifikacje dyplomami mistrzowskimi
i świadectwami czeladniczymi,
biorą odpowiedzialność za  wizerunek naszego rzemiosła,
także poza granicami kraju.