Informacja o wyborze oferty – Zakup nowego osprzętu techno-dydaktycznego w postaci wyposażenia lakierni samochodowej w projekcie

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY w ramach postępowania  prowadzonego w trybie art. 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, o wartości zamówienia powyżej kwoty 50 tys. PLN na: Zakup nowego osprzętu techno – dydaktycznego w postaci wyposażenia lakierni samochodowej, w projekcie:…

Opublikowano

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Zakup nowego osprzętu techno-dydaktycznego
w postaci wyposażenia lakierni samochodowej w projekcie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w ramach postępowania prowadzonego w trybie art. 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, o wartości zamówienia powyżej kwoty 50 tys. PLN na: „Zakup nowego osprzętu techno – dydaktycznego w postaci wyposażenia lakierni samochodowej”, w projekcie:…

Opublikowano

III. Informacja wyborze oferty – dot. projektu -Doświadczenia otoczenia społeczno-gospodarczego drogą do dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Królowej Korony Polskiej 25, 70 – 486 Szczecin informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi/dostarczenie: Część I. materiałów na zajęcia praktyczne na kurs LAKIERNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH oraz na egzamin czeladniczy Część II. materiałów eksploatacyjnych  na zajęcia praktyczne na kurs SEP w postępowaniu prowadzonym w…

Opublikowano

II. Informacja wyborze oferty – dot. projektu -Doświadczenia otoczenia społeczno-gosp. drogą do dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Królowej Korony Polskiej 25, 70 – 486 Szczecin informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi Przeprowadzenie grupowego i indywidualnego doradztwa edukacyjno- zawodowego oraz IPD przez doradcę zawodowego w postępowaniu prowadzonym w ramach Projektu pn. ”Doświadczenia otoczenia społeczno-gospodarczego drogą do dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb…

Opublikowano