I. Informacja wyborze oferty – dot. projektu -Doświadczenia otoczenia społeczno-gospodarczego drogą do dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, 70 – 486 Szczecin, ul. Królowej Korony Polskiej 25, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi: dostarczenie i przygotowanie poczęstunku podczas kursu dla uczniów (5 grup dziesięcioosobowych) oraz posiłków regeneracyjnych na stażu dla 41 osób, w postępowaniu prowadzonym w ramach Projektu pn. ”Doświadczenia otoczenia społeczno-gospodarczego…

Opublikowano

Informacja o wyborze oferty – Zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych wraz z zapewnieniem transportu, zakwaterowania oraz wyżywienia w projekcie

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY w ramach postępowania  prowadzonego w trybie art. 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, o wartości zamówienia powyżej kwoty 50 tys. PLN na: Zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych, z egzaminem, wraz z zapewnieniem transportu, zakwaterowania oraz…

Opublikowano

III. ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. PROJEKTU ”DOŚWIADCZENIA OTOCZENIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO DROGĄ DO DOSTOSOWANIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DO POTRZEB REGIONALNEGO RYNKU PRACY”

Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Kr. Korony Polskiej 25, 70-486 Szczecin, NIP 852-25-14-297;  REGON 320394907, w związku z realizacją projektu pn. ”Doświadczenia otoczenia społeczno-gospodarczego drogą do dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy”, informuje o wszczęciu procedury – zapytanie o cenę i zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty w celu rozeznania rynku…

Opublikowano

II. ZAPYTANIE OFERTOWE – dot. projektu -Doświadczenia otoczenia społeczno-gospodarczego drogą do dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy

Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Kr. Korony Polskiej 25, 70-486 Szczecin, NIP 852-25-14-297;  REGON 320394907, w związku z realizacją projektu pn. ”Doświadczenia otoczenia społeczno-gospodarczego drogą do dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy”, informuje o wszczęciu procedury – zapytanie o cenę i zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty w celu rozeznania rynku…

Opublikowano

I. ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. PROJEKTU ”DOŚWIADCZENIA OTOCZENIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO DROGĄ DO DOSTOSOWANIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DO POTRZEB REGIONALNEGO RYNKU PRACY”

Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Kr. Korony Polskiej 25, 70-486 Szczecin, NIP 852-25-14-297;  REGON 320394907, w związku z realizacją projektu pn. ”Doświadczenia otoczenia społeczno-gospodarczego drogą do dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy”, informuje o wszczęciu procedury – zapytanie o cenę i zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty w celu rozeznania rynku…

Opublikowano

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych
w projekcie: „Zdobądź kwalifikacje i wypłyń na głębokie wody”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w ramach postępowania prowadzonego w trybie art. 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatkóww ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, o wartości zamówienia powyżej kwoty 50 tys. PLN na: „Zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych w projekcie: Zdobądź kwalifikacje i wypłyń na głębokie wody”.1.…

Opublikowano