Pasowanie na czeladnika i mistrza – DZIĘKUJEMY, ŻE BYLIŚCIE Z NAMI!!

INFORMACJA
Z „XII UROCZYSTEGO PASOWANIA NA CZELADNIKA I MISTRZA
W ZAWODZIE
– SZCZECIN’ 2018”
Promocja rzemiosła oraz małych i średnich przedsiębiorstw, promocja przedsiębiorczości wśród młodzieży.

10.09.2018r. Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie, zorganizowała w auli Wydz. Teolog. US, pod Patronatem honorowym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza oraz z Mecenatem Miasta Szczecin:
uroczystość XII Pasowania na czeladnika i mistrza w zawodzie- Szczecin’2018.
Wydarzenie
było współfinansowane przez Województwo Zachodniopomorskie oraz wspierane przez Gminę Miasto Szczecin. Kolejny rok promowaliśmy Projekt promocyjno-informacyjny realizowany przez Miasto Szczecin wspólnie z uczelniami wyższymi, tj. „Akademicki Szczecin”, którego celem jest wsparcie działań na rzecz rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowo-akademickiego oraz współpracy środowisk nauki, gospodarki, kultury i lokalnych elit.
W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości.
W trakcie uroczystości zostało zawarte Porozumienie pomiędzy ZIRziP w Szczecinie a WSIE w Szczecinie, w celu zapewnienia współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim
i rzemieślniczym reprezentowanym przez naszą Izbę (ZIRziP). Strony zgodnie wyraziły wolę współpracy w zakresie wzajemnego wsparcia wszelkich działań w zakresie innowacyjnego rzemiosła oraz przedsiębiorczości akademickiej.
W celu uatrakcyjnienia wydarzenia zaproponowaliśmy występ szczecińskiego wokalisty Damiana Rybickiego, półfinalisty VII edycji The Voice of  Poland.
W tym roku do grona rzemieślników mistrzów i czeladników dołączyła liczna grupa: lakierników pojazdów samochodowych, mechaników pojazdów samochodowych, elektromechaników pojazdów samochodowych, elektryków, operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie,  kucharzy, fryzjerów, wizażystek-stylistek, florystów, ślusarzy, stolarzy, cukierników, kominiarzy, obuwnika miarowego.

Dziękujemy Wszystkim za przybycie i uświetnienie swoja obecnością naszej uroczystości. Zapraszamy już za rok!

 

Zadanie współfinansowane przez Województwo Zachodniopomorskie
oraz Gminę Miasto Szczecin

Facebook