Wynagrodzenia 2021r.

Opublikowano

Minimalne wynagrodzenie za pracę na rok 2021r. wynosi 2800zł. brutto.

Wynagrodzenie młodocianych: