Tarcza 8.0 – wsparcie dla wybranych branż

Przedsiębiorcy z branż najbardziej dotkniętych epidemią COVID-19 mogą korzystać
z kolejnych form wsparcia. Chodzi o świadczenia postojowe, dofinansowanie wynagrodzeń,  dotacje na pokrycie bieżących kosztów działalności czy zwolnienie z opłacania składek ZUS.
Więcej na stronie Tarcza 8.0 – wsparcie dla wybranych branż | Biznes.gov.pl – Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy