Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż

Opublikowano

Dotacja dla określonych w rozporządzeniu branż, jest udzielana ze środków Funduszu Pracy w wysokości do 5 tys. zł.
Jest bezzwrotna pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.
Usługa realizowana jest wyłącznie przez Powiatowe Urzędy Pracy.
Wniosek o dotację przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Wniosek o dotację może być złożony do dnia 31 sierpnia 2021 r., jedynie w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl.

więcej na stronie Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia prowadzony przez Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie – aktualna strona : Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż (rozp. rozdz. 3) (praca.gov.pl)