Zmiana stawek za egzaminy: czeladniczy, mistrzowski
i sprawdzający

Opublikowano

Zgodnie art. 3 ust. 3g pkt 4 ustawy o rzemiośle, opłaty za egzaminy <br>w 2022r. wynoszą odpowiednio:
– MISTRZOWSKI       –  1.521,43zł.
– CZELADNICZY        –    760,71zł.
– SPRAWDZAJĄCY    –    271,68zł.