28 Lip

29.07.2019!!! termin składania oświadczeń przez przedsiębiorców do ENEA!!!!

Obowiązek złożenia oświadczenia odbiorcy końcowego energii elektrycznej wprowadziła tak zwana ustawa o cenach prądu, która zakłada zamrożenie stawek – na poziomie z 2018 roku – przez cały 2019 rok. Weszła ona w życie 29 czerwca br.

Ustawa przewiduje, że uprawnieni do odbioru energii po zamrożonej cenie muszą złożyć do swojego sprzedawcy prądu specjalne oświadczenie, potwierdzające ich status. Taki obowiązek dotyczy mikro- i małych firm, szpitali, jednostek sektora finansów publicznych, w tym państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na przykład Lasów Państwowych. Nie dotyczy to gospodarstw domowych.
Jeśli nie złożą rachunki za energię elektryczną wzrosną nawet o 70%
Termin ustawowy na złożenie pisma mijał w sobotę 27 lipca, dlatego oświadczenia złożone w poniedziałek 29 lipca również będą akceptowane. 

Oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej można składać w formie pisemnej (oryginał) w punktach obsługi klienta, które są otwarte także w weekend.

Drugim rozwiązaniem jest dostarczenie oświadczenia drogą mailową. 

Formularz wniosku do pobrania.
Instrukcja wypełniania formularza.
więcej na stronie ENEA: https://www.enea.pl/pl/dlafirmy/ustawa-firma

 

Facebook