23 Sty

Informacja po Spotkaniu Noworocznym
z panelem dyskusyjnym

ZACHODNIOPOMORSKA IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W SZCZECINIE INFORMUJE,
ŻE W DNIU 21.01.2020 R. O GODZ. 17.30, PRZY UL.CHOPINA 53 ODBYŁO SIĘ
SPOTKANIE NOWOROCZNE Z PANELEM DYSKUSYJNYM

NAD PROPOZYCJAMI NOWYCH ROZWIĄZAŃ DOSTĘPNYCH DLA RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW, A TAKŻE SPOSOBEM NA PODTRZYMYWANIE TRADYCJI I DZIAŁAŃ NA RZECZ  ODBUDOWY ZAPLECZA UNIKATOWYCH, ZANIKAJĄCYCH RZEMIOSŁ W NASZYM REGIONIE. PRZEWIDUJEMY PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI ZIRZIP ZA ROK  2019, Z OMÓWIENIEM KOLEJNYCH FAZ ROZWOJU, REALIZOWANYCH ZADAŃ I PRZEDSIĘWZIĘĆ, ZMIENIAJĄCYCH SIĘ  PRZEPISÓW, TRUDNOŚCI
I NOWYCH DOŚWIADCZEŃ. OMÓWIENIE DZIAŁAŃ ORGANIZACYJNYCH ZWIĄZANYCH  Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW UNIJNYCH A TAKŻE USTALENIE KIERUNKU PLANU PRZEWIDZIANEGO W ZIRZIP NA ROK 2020, WŁĄCZAJĄC WSPÓŁPRACĘ PONADNARODOWĄ. PRZYBLIŻENIE ZMIAN NASTĘPUJĄCYCH W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM,
ROZWOJU KOMPETENCJI I WALIDACJI PROCESU KSZTAŁCENIA  W RZEMIOŚLE.

Podczas wydarzenia promowane było Województwo Zachodniopomorskie, Miasto Szczecin- Współorganizatorzy wydarzenia, gospodarka województwa, miasta
i przedsiębiorczość wśród mieszkańców, rzemieślników oraz partnerów Izby  przy udziale  zaproszonych gości: Pana Ryszarda Słoki- Sekretarza Miasta Szczecin, Pan Małgorzaty Hildebrańskiej- Komendanta HP OHP w Szczecinie, wielu znamienitych Gości: władz partnerskich uczelni, dyrektorów szkół partnerskich, Partnerów, innych organizacji, zarządów
i rzemieślników zrzeszonych organizacji, Komisji Egzaminacyjnych oraz pracowników. Szczególną uwagę poświęcono zmianom i możliwościom dotyczącym prowadzenia działalności gospodarczej, jakie proponuje przedsiębiorcom Województwo ZP, Miasto Szczecin oraz obszar transgraniczny.. Udział w spotkaniu przedstawicieli szkolnictwa branżowego, organizacji pracodawców i samorządu gospodarczego, w tym samorządu gospodarczego  rzemiosła, z  mocy ustawy realizującego zadania  z zakresu rozwoju działalności gospodarczej, instytucji  rynku pracy oraz organizacji pozarządowych spowodował szeroką dyskusję nad prognozami działań przewidzianych w bieżącym roku. Omówiono sytuację szkolnictwa branżowego w kontekście realizacji nowych zadań oraz projektów unijnych, tak istotnych dla naszego regionu i miasta.

Wydarzenie miało bardzo  uroczysty charakter noworoczny. W miłej atmosferze wybrzmiały życzenia pomyślności oraz realizacji planów zawodowych i osobistych w rozpoczynającym się roku. Kolejne planowane wydarzenie, zwykle organizowane we wrześniu Pasowanie na mistrza i czeladnika w zawodzie będzie okazją do dalszej dyskusji, rozwijania poczucia wzajemnych partnerskich relacji oraz wejścia na rynek pracy kolejnej grupy wykwalifikowanych rzemieślników.

Prezes ZIRziP Zbigniew Maciaszek, korzystając z okazji  zaprosił na Pasowanie
wszystkich obecnych uczestników spotkania.

   

Facebook