14 Kwi

Zwolnienie z abonamentu i opłat audiowizualnych

W trakcie obowiązywania ustawy lub w terminie w niej wskazanym nie musisz płacić abonamentu oraz opłat audiowizualnych.

Informacje:
Jeśli spełniasz kryteria określone w ustawie, jesteś zwolniony z obowiązku ponoszenia opłat audiowizualnych i abonamentowych – nie ma żadnych dodatkowych warunków i nie musisz składać wniosku.
Dotyczy to przedsiębiorców, którzy w prowadzonej działalności korzystają z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych. Korzystanie to wiąże się z obowiązkiem ponoszenia tych opłat, w tym z obowiązku uiszczania opłat abonamentowych za każdy radioodbiornik czy telewizor w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej.
Kto może skorzystać
Usługodawcy, którzy w prowadzonej działalności korzystają z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych oraz uiszczają abonament za radioodbiornik lub telewizor (np. usługodawcy z branży gastronomicznej, hotelarskiej czy fryzjerskiej).
https://www.gov.pl/web/gov/nie-plac-abonamentu-i-oplat-audiowizualnych?fbclid=IwAR0dgXM8UEZy7EtZMppHCIt_oCFDJrkioNjBAnLS0F0p2LiwVyBZ8b0sDTc

 

Facebook