29 Cze

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 26.07.2020, w związku z COVID-19

Okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego został wydłużony do 26 lipca 2020 r.

Uchwalona przez Sejm ustawa z 19 czerwca br. wprowadziła zmiany w przepisach
o dodatkowym zasiłku opiekuńczym.

Ustawa przewiduje, że ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku do lat 8, które nie mają orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy:
– z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko albo braku możliwości sprawowania opieki przez nianię (link dio strony zewnętrznej) lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna (link do strony zewnętrznej) z powodu COVID-19,
– w przypadku otwarcia tych placówek w czasie trwania COVID-19, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem.

Więcej informacji na stronie:
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dodatkowy-zasilek-opiekunczy/3449060

Facebook