Zmiana opłat za egzaminy na rok 2023

Zgodnie art. 3 ust. 3g pkt 4 ustawy o rzemiośle, opłaty za egzaminy w 2023r. wynoszą odpowiednio:

– MISTRZOWSKI       – 1.740,51zł.
– CZELADNICZY        –    870,25zł.
– SPRAWDZAJĄCY    –    310,80zł.