20 Lis

Zmiany: PIT-11 do końca stycznia 2019r. i tylko w wersji elektronicznej

Informacje PIT-11 i PIT-8C za 2018 r.
trzeba przekazać urzędowi skarbowemu do 31 stycznia 2019 r.

Płatnicy wystawiający informacje PIT-11 i oraz podmioty sporządzający PIT-8C, przesyłają je:

– urzędowi skarbowemu – w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym,
podatnikowi – w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Jeżeli podmioty te zaprzestaną prowadzenia działalności przed upływem tych terminów, obowiązek przesłania informacji powinny wykonać nie później niż w dniu zaprzestania prowadzenia działalności.

Poprzednio informacje podatkowe trzeba było przekazać do urzędu skarbowego w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego.

Informacje podatkowe PIT-11, PIT-8c oraz IFT-1/IFT-1R składa się urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Nie można już składać tych informacji w wersji papierowej.

Facebook