14 Mar

Biura ZIRziP nieczynne

Informujemy, że biura ZIRziP oraz Cechów, od dnia 16.03.br. do odwołania, będą nieczynne.
Kontakt oraz obsługa interesantów odbywać się będzie drogą e-mail: zirzipszczecin@onet.eu

O zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

14 Mar

INFORMUJEMY O ODWOŁANIU spotkania

Informujemy, że ze względu na ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, spotkanie z Panią Martą Orzeszyną zostaje
ODWOŁANE.
Będziemy Państwa informowali na bieżąco o nowych terminach.

Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie wraz z Książnicą Pomorską im. Stanisława Staszica zapraszają dnia 20 marca 2020 r. o godz. 9:00 do Auli Książnicy Pomorskiej, na kolejne spotkanie z cyklu
„Rendez-vous Szczecińskiego Rzemiosła z Kulturą”.
Gościem spotkania będzie ponownie Marta Orzeszyna, autorka książki
“Antoine de Paris. Polski geniusz światowego fryzjerstwa”
.

Zainteresowanych bardzo prosimy o kontakt, zgłoszenie chęci uczestnictwa przewidywanej ilości osób zainteresowanych, w przypadku uczniów zgłoszenie opiekuna grupy oraz osobę do kontaktu.

Kliknij po więcej informacji.

14 Mar

Głęboko zasmuceni zawiadamiamy, że pożegnaliśmy rzemieślnika Seniora
z Cechu Rzemiosł Budowlanych i Drzewnych oraz MiŚP

śp. Hieronim Mikołajczak

Wieloletnia przynależność, oddanie i współpraca na rzecz rzemiosła powoduje,
że w naszej pamięci jest obecny i tak pozostanie.

 Msza św. z udziałem starszyzny Cechowej oraz ZIRziP
odbędzie się po ustabilizowaniu sytuacji wynikającej ze stanu zagrożenia epidemicznego, o czym powiadomimy po ustaleniu terminu.

 Przekazujemy wyrazy szczerego żalu i współczucia członkom rodziny.

Zarząd  CRBiD oraz MiŚP,
Zarząd oraz pracownicy ZIRziP.

11 Lut

Informacja o wyborze oferty – Zakup nowego osprzętu techno-dydaktycznego w postaci wyposażenia lakierni samochodowej w projekcie

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
w ramach postępowania  prowadzonego w trybie art. 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020, o wartości zamówienia powyżej kwoty 50 tys. PLN na:
Zakup nowego osprzętu techno - dydaktycznego w postaci wyposażenia lakierni samochodowej, w projekcie:
Doświadczenia otoczenia społeczno - gospodarczego drogą do dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy”,
w zakresie zadań realizowanych przez
Zachodniopomorską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

31 Sty

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Zakup nowego osprzętu techno-dydaktycznego
w postaci wyposażenia lakierni samochodowej w projekcie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w ramach postępowania prowadzonego w trybie art. 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, o wartości zamówienia powyżej kwoty 50 tys. PLN na: „Zakup nowego osprzętu techno - dydaktycznego w postaci wyposażenia lakierni samochodowej", w projekcie: "Doświadczenia otoczenia społeczno – gospodarczego drogą do dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy".

1. Ogłoszenie
2. SIWZ
2. Załączniki
– nr 1 – formularz oferty

– nr 2
– nr 3
– nr 4

– nr 5
– nr 6
– nr 7 – wzór umowy

21 Sty

III. Informacja wyborze oferty – dot. projektu -Doświadczenia otoczenia społeczno-gospodarczego drogą do dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości,
ul. Królowej Korony Polskiej 25, 70 – 486 Szczecin
informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi/dostarczenie:
Część I.
materiałów na zajęcia praktyczne na kurs LAKIERNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH oraz na egzamin czeladniczy
Część II.
materiałów eksploatacyjnych  na zajęcia praktyczne na kurs SEP
w postępowaniu prowadzonym w ramach Projektu pn. ”Doświadczenia otoczenia społeczno-gospodarczego drogą do dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy”

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

21 Sty

II. Informacja wyborze oferty – dot. projektu -Doświadczenia otoczenia społeczno-gosp. drogą do dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości,
ul. Królowej Korony Polskiej 25, 70 – 486 Szczecin
informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi

Przeprowadzenie grupowego i indywidualnego doradztwa edukacyjno- zawodowego oraz IPD przez doradcę zawodowego

w postępowaniu prowadzonym w ramach Projektu pn. ”Doświadczenia otoczenia społeczno-gospodarczego drogą do dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy”

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

21 Sty

I. Informacja wyborze oferty – dot. projektu -Doświadczenia otoczenia społeczno-gospodarczego drogą do dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, 70 – 486 Szczecin, ul. Królowej Korony Polskiej 25,
informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi:
dostarczenie i przygotowanie poczęstunku podczas kursu dla uczniów (5 grup dziesięcioosobowych) oraz posiłków regeneracyjnych na stażu dla 50 osób,
w postępowaniu prowadzonym w ramach Projektu pn. ”Doświadczenia otoczenia społeczno-gospodarczego drogą do dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy”

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Facebook