20 Maj

Odmrażanie gospodarki a pracownicy młodociani

W ramach III etapu odmrażania gospodarki i powrotu do normalnego życia gospodarczego – do pracy mają stopniowo wracać szkoły podstawowe i średnie. Luzowanie obostrzeń rozpocznie się 18 maja. Od poniedziałku umożliwione jest prowadzenie zajęć praktycznych
w szkołach policealnych, a technika i szkoły branżowe będą mogły wrócić z niektórymi zajęciami praktycznymi – np. z kursami na prawo jazdy (więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/co-ze-szkolami-do-wakacji)

Należy podkreślić, że odmrażanie to następuje stopniowo, a więc nie dotyczy wszystkich uczniów szkół zawodowych.

Read More

20 Maj

SALONY FRYZJERSKIE

Wytyczne dla salonów fryzjerskich

Ministerstwo Rozwoju przedstawiło wytyczne dla salonów fryzjerskich, które wznawiają działalność w poniedziałek 18 maja. Zasady zostały opracowane wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym.

Właściciele salonów fryzjerskich, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom oraz klientom, powinni:

  • przyjmować klientów wyłącznie po wcześniejszym umówieniu za pomocą środków zdalnych. Poczekalnie są wyłączone z użytku;
  • przy wykonywaniu usługi nosić maseczki i rękawiczki;
  • poinformować swoich klientów o zakazie używania, a także wyjmowania telefonów komórkowych;
  • sprzątnąć i zdezynfekować powierzchnie dotykowe na stanowisku, na którym przebywał klient, narzędzia, urządzenia, a także inne powierzchnie, których mógł dotykać (klamki, poręcze, włączniki, uchwyty, oparcie krzeseł itp.). Read More
20 Maj

SALONY KOSMETYCZNE

Wytyczne dla salonów kosmetycznych

Ministerstwo Rozwoju przedstawiło wytyczne dla gabinetów świadczących usługi kosmetyczne i estetyczne, które wznawiają działalność w poniedziałek 18 maja. Zasady zostały opracowane wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym.

Właściciele gabinetów świadczących usługi kosmetyczne i estetyczne, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom oraz klientom, powinni:

  • przyjmować klientów wyłącznie po wcześniejszym umówieniu za pomocą środków zdalnych. Poczekalnie są wyłączone z użytku;
  • przy wykonywaniu usługi nosić maseczki i rękawiczki;
  • usunąć testery kosmetyków, a wielorazowe akcesoria w miarę możliwości zastąpić je jednorazowymi;
  • sprzątnąć i zdezynfekować powierzchnie dotykowe na stanowisku, na którym przebywał klient, narzędzia, urządzenia, a także inne powierzchnie, których mógł dotykać (klamki, poręcze, włączniki, uchwyty, oparcie krzeseł itp.). Read More
08 Maj

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 24.05.2020, w związku z COVID-19

Okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego został wydłużony do 24 maja 2020 r.

Przysługuje on osobie objętej ubezpieczeniem chorobowym (np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, działalności gospodarczej) zwolnionej z pracy, która musi zająć się dzieckiem
w wieku do lat 8 z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły
w związku z COVID-19.

Od 6 maja br. mogą być otwierane placówki opieki nad najmłodszymi dziećmi – jest to możliwość, nie obowiązek. Jeżeli placówka, do której uczęszcza dziecko, będzie otwarta, jednak nie zapewni opieki wszystkim dzieciom, rodzice tych dzieci nadal mogą wystąpić
o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Jeżeli mimo otwarcia placówki rodzice nie zdecydują się na posłanie do niej dziecka z powodu stanu  epidemii, również dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie im nadal przysługiwał.

Więcej informacji na stronie:
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zmiany-w-dodatkowym-zasilku-opiekunczym/2551095

14 Kwi

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 03.05.2020, w związku z COVID-19

Wydłużono okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego – do 03.05.2020r.
Przysługuje on osobie objętej ubezpieczeniem chorobowym (np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, działalności gospodarczej) zwolnionej z pracy, która musi zająć się dzieckiem
w wieku do lat 8 z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły
w związku z COVID-19.
Osoby, które przed uchwaleniem nowych przepisów złożyły już oświadczenie do wypłaty tego zasiłku nie muszą go składać ponownie. Na jego podstawie otrzymają zasiłek za dalszy okres.
Read More

01 Kwi

Zwolnienie ze składek ZUS małych firm, zgłaszających do 9 osób

Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Zwolnienie dotyczy:
* osób wykonujących działalność pozarolniczą przed 1 lutego 2020 r. i opłacających składki na własne ubezpieczenia,
* płatników składek, którzy prowadzili firmę przed 1 lutego 2020 r. i zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 r.,
* duchownych.
Read More

Facebook