13 Sty

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych wraz z zapewnieniem transportu, zakwaterowania oraz wyżywienia, w projekcie: „Doświadczenia otoczenia społeczno – gospodarczego drogą do dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w ramach postępowania prowadzonego w trybie art. 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, o wartości zamówienia powyżej kwoty 50 tys. PLN na: „Zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych
wraz z zapewnieniem transportu, zakwaterowania oraz wyżywienia, w projekcie: Doświadczenia otoczenia społeczno – gospodarczego drogą do dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy„.

1. Ogłoszenie
2. Załączniki
nr 1 – formularz oferty
nr 2
nr 2a
nr 3
nr 4
nr 5 – wzór umowy
instrukcja dla Wykonawcy

13 Lis

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY – „Zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych
w projekcie: Zdobądź kwalifikacje i wypłyń na głębokie wody”

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
w ramach postępowania UZUPEŁNIAJĄCEGO
prowadzonego w trybie art. 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020,
o wartości zamówienia powyżej kwoty 50 tys. PLN na:
zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych w projekcie:
„Zdobądź kwalifikacje i wypłyń na głębokie wody”,
w zakresie zadań realizowanych przez
Zachodniopomorską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości
PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

04 Lis

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych
w projekcie: „Zdobądź kwalifikacje i wypłyń na głębokie wody”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w ramach postępowania prowadzonego w trybie art. 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, o wartości zamówienia powyżej kwoty 50 tys. PLN na: „Zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych w projekcie: Zdobądź kwalifikacje i wypłyń na głębokie wody”.
1. Ogłoszenie
2. Załączniki
-
nr 1 - formularz oferty
- nr 2 - wykaz szkoleń
- nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
-
nr 4 - oświadczenie o braku powiązań
- nr 5 - wykaz osób
- nr 6 - wzór umowy
- instrukcja dla Wykonawcy

17 Wrz

Informacja z uroczystości PASOWANIA’2019

INFORMACJA
Z „XIII UROCZYSTEGO PASOWANIA NA CZELADNIKA I MISTRZA
W ZAWODZIE
– SZCZECIN’ 2019”

Promocja rzemiosła oraz małych i średnich przedsiębiorstw,
promocja przedsiębiorczości wśród młodzieży,

16.09.2019 r. Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie, zorganizowała w auli Wydz. Teolog. Uniwersytetu Szczecińskiego, przy ul. Papieża Pawła VI 2 w Szczecinie, pod Patronatem honorowym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza oraz Mecenatem Miasta Szczecin: Read More

08 Wrz

ZAPRASZAMY na Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Jako Organizacja Wspierająca  9 europejski kongres zapraszamy do bezpłatnej rejestracji na www.ekmsp.eu !

👉 Kolejna edycja Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw zbliża się wielkimi krokami❗️

16 – 18 października już po raz 9. przedsiębiorcy spotkają się z przedstawicielami najwyższych władz państwowych, samorządowych, kluczowych instytucji kultury i świata nauki.

Kongres, który w tym roku skupi się na haśle ✅ SMART – SAFE – SOLUTIONS, jak co roku odbędzie się w stolicy Górnego Śląska, czyli w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach 👌

Bezpłatny udział ➡️ www.ekmsp.eu

01 Mar

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY – „Zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych
w projekcie: Zdobądź kwalifikacje i wypłyń na głębokie wody”

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
w ramach postępowania UZUPEŁNIAJĄCEGO
prowadzonego w trybie  art. 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” Wytycznych  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
o wartości zamówienia powyżej kwoty 50 tys. PLN na:
zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych w projekcie:
„Zdobądź kwalifikacje i wypłyń na głębokie wody”,
w zakresie zadań realizowanych przez
Zachodniopomorską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Facebook