04 Lis

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych
w projekcie: „Zdobądź kwalifikacje i wypłyń na głębokie wody”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w ramach postępowania prowadzonego w trybie art. 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, o wartości zamówienia powyżej kwoty 50 tys. PLN na: „Zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych w projekcie: Zdobądź kwalifikacje i wypłyń na głębokie wody”.
1. Ogłoszenie
2. Załączniki
-
nr 1 - formularz oferty
- nr 2 - wykaz szkoleń
- nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
-
nr 4 - oświadczenie o braku powiązań
- nr 5 - wykaz osób
- nr 6 - wzór umowy
- instrukcja dla Wykonawcy

17 Wrz

Informacja z uroczystości PASOWANIA’2019

INFORMACJA
Z „XIII UROCZYSTEGO PASOWANIA NA CZELADNIKA I MISTRZA
W ZAWODZIE
– SZCZECIN’ 2019”

Promocja rzemiosła oraz małych i średnich przedsiębiorstw,
promocja przedsiębiorczości wśród młodzieży,

16.09.2019 r. Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie, zorganizowała w auli Wydz. Teolog. Uniwersytetu Szczecińskiego, przy ul. Papieża Pawła VI 2 w Szczecinie, pod Patronatem honorowym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza oraz Mecenatem Miasta Szczecin:

uroczystość XIII Pasowania na czeladnika i mistrza w zawodzie- Szczecin’ 2019.
Wydarzenie
było współfinansowane przez Województwo Zachodniopomorskie, Agencję Rozwoju Metropolii Szczecińskiej oraz wspierane przez Miasto Szczecin. Promowaliśmy:
ideę przedsiębiorczości oraz przedsiębiorców działających na terenie Województwa Zachodniopomorskiego,
–  Agencję  Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. od 17 lat wspierającą lokalnych przedsiębiorców udzielając im poręczeń, zabezpieczeń do kredytów bankowych bądź pożyczek oraz obecnie realizowanego projektu pozwalającego na udzielanie poręczeń całkowicie bezpłatnie. Read More

08 Wrz

ZAPRASZAMY na Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Jako Organizacja Wspierająca  9 europejski kongres zapraszamy do bezpłatnej rejestracji na www.ekmsp.eu !

👉 Kolejna edycja Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw zbliża się wielkimi krokami❗️

16 – 18 października już po raz 9. przedsiębiorcy spotkają się z przedstawicielami najwyższych władz państwowych, samorządowych, kluczowych instytucji kultury i świata nauki.

Kongres, który w tym roku skupi się na haśle ✅ SMART – SAFE – SOLUTIONS, jak co roku odbędzie się w stolicy Górnego Śląska, czyli w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach 👌

Bezpłatny udział ➡️ www.ekmsp.eu

01 Mar

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY – „Zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych
w projekcie: Zdobądź kwalifikacje i wypłyń na głębokie wody”

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
w ramach postępowania UZUPEŁNIAJĄCEGO
prowadzonego w trybie  art. 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” Wytycznych  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
o wartości zamówienia powyżej kwoty 50 tys. PLN na:
zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych w projekcie:
„Zdobądź kwalifikacje i wypłyń na głębokie wody”,
w zakresie zadań realizowanych przez
Zachodniopomorską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

20 Lut

OGŁOSZENIE UZUPEŁNIAJĄCE – Zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych
w projekcie: „Zdobądź kwalifikacje i wypłyń na głębokie wody”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU UZUPEŁNIAJĄCYM
w ramach postępowania prowadzonego w trybie art. 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
o wartości zamówienia powyżej kwoty 50 tys. PLN na: 

„Zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych w projekcie:
Zdobądź kwalifikacje i wypłyń na głębokie wody”.

1. OGŁOSZENIE
2. Załączniki:
– nr 1 – formularz oferty
– nr 2 – wykaz szkoleń
– nr 3 – ośw. o braku podstaw wykluczenia
nr 3.1 – ośw. o braku powiązań
– nr 4 – wykaz osób
– nr 5 – wzór umowy
– instrukcja dla Wnioskodawcy

22 Sty

Minimalne składki i wynagrodzenia

 Minimalne wynagrodzenie za pracę od 01 stycznia 2019r. – 2250,00zł.

Wynagrodzenie młodocianych

Okres obowiązywania I rok nauki II rok nauki III rok nauki
01.12.2018 – 28.02.2019 183,21 229,01 274,81
01.09.2018 – 30.11.2018 180,84 226,05 271,26
01.06.2018 – 31.08.2018 184,91 231,14 277,37
01.03.2018 – 31.05.2018 180,67 225,83 271,00
01.12.2017 – 28.02.2018 170,22 212,78 255,34

 

12 Sty

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY – „Zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych
w projekcie: Zdobądź kwalifikacje i wypłyń na głębokie wody”

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

w ramach postępowania prowadzonego w trybie  art. 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” Wytycznych  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
o wartości zamówienia powyżej kwoty 50 tys. PLN na:
zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych w projekcie:
„Zdobądź kwalifikacje i wypłyń na głębokie wody”,
w zakresie zadań realizowanych przez
Zachodniopomorską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Facebook