20 Maj

SALONY FRYZJERSKIE

Wytyczne dla salonów fryzjerskich

Ministerstwo Rozwoju przedstawiło wytyczne dla salonów fryzjerskich, które wznawiają działalność w poniedziałek 18 maja. Zasady zostały opracowane wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym.

Właściciele salonów fryzjerskich, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom oraz klientom, powinni:

  • przyjmować klientów wyłącznie po wcześniejszym umówieniu za pomocą środków zdalnych. Poczekalnie są wyłączone z użytku;
  • przy wykonywaniu usługi nosić maseczki i rękawiczki;
  • poinformować swoich klientów o zakazie używania, a także wyjmowania telefonów komórkowych;
  • sprzątnąć i zdezynfekować powierzchnie dotykowe na stanowisku, na którym przebywał klient, narzędzia, urządzenia, a także inne powierzchnie, których mógł dotykać (klamki, poręcze, włączniki, uchwyty, oparcie krzeseł itp.).

Wytyczne dla funkcjonowania salonów fryzjerskich w trakcie pandemii SARS-CoV-2
Celem wdrażanych procedur jest:
1. Zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i klientów salonu fryzjerskiego.
2. Zminimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników przez klientów oraz inne osoby spoza salonu, np.  dostawców, czy przypadkowych, niezweryfikowanych klientów.
3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie salonu w celu ograniczenia ryzyka szerzenia się zakażenia.
4. Działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.
5. Zapoznanie pracowników z  organizacją salonu fryzjerskiego i organizacją pracy.

Wytyczne zostały podzielone na cztery części:
1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/osobom świadczącym usługi.
2. Zapewnienie bezpieczeństwa w salonie.
3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/osób świadczących usługi.
4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem.

Szczegółowe i obszerne wytyczne dostępne są na stronie Ministerstwa Rozwoju Eksperci ministerstwa są dostępni pod numerami telefonów 732 122 500 lub 22 484 84 84

Facebook