20 Maj

SALONY KOSMETYCZNE

Wytyczne dla salonów kosmetycznych

Ministerstwo Rozwoju przedstawiło wytyczne dla gabinetów świadczących usługi kosmetyczne i estetyczne, które wznawiają działalność w poniedziałek 18 maja. Zasady zostały opracowane wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym.

Właściciele gabinetów świadczących usługi kosmetyczne i estetyczne, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom oraz klientom, powinni:

  • przyjmować klientów wyłącznie po wcześniejszym umówieniu za pomocą środków zdalnych. Poczekalnie są wyłączone z użytku;
  • przy wykonywaniu usługi nosić maseczki i rękawiczki;
  • usunąć testery kosmetyków, a wielorazowe akcesoria w miarę możliwości zastąpić je jednorazowymi;
  • sprzątnąć i zdezynfekować powierzchnie dotykowe na stanowisku, na którym przebywał klient, narzędzia, urządzenia, a także inne powierzchnie, których mógł dotykać (klamki, poręcze, włączniki, uchwyty, oparcie krzeseł itp.).

Wytyczne dla gabinetów świadczących usługi kosmetyczne i estetyczne w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce
Celem wdrażanych procedur jest:
1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników (obsługi) i klientów gabinetu.
2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników (obsługi) oraz klientów.
3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie gabinetu w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
4. Określenie rekomendowanych działań przeciwepidemicznych dostosowanych do etapu zaawansowania stanu epidemii.

Wytyczne zostały podzielone na cztery części:
1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i klientów gabinetu.
2. Zapewnienie bezpieczeństwa w lokalu usługowym (gabinecie).
3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracownika.
4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem.

Szczegółowe i obszerne wytyczne dostępne są na stronie Ministerstwa Rozwoju
Eksperci ministerstwa są dostępni pod numerami telefonów 732 122 500 lub 22 484 84 84

Facebook