Projekt „profesjONalista”
zrealizowany
przez Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS przy udziale partnerów: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
i Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie
, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w okresie od od 01.08.2016r. do 31.08.2017r.
Celem projektu była
1. aktywizacja społeczna i zawodowa 40 dorosłych osób z niepełnosprawnością zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących powiat kołobrzeski i policki;
2. integracja społeczna osób z niepełnosprawnością.
40 osób z niepełnosprawnością zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym uczestniczyło w: tworzeniu IDP (Indywidualnego Planu Działań), szkoleniach zawodowych, 3-miesięcznych stażach u pracodawców, egzaminach czeladniczych. Wszystkie osoby biorące udział w programie objęte zostały doradztwem zawodowym, poradnictwem psychologicznym lub psychospołecznym. Został opracowany dla nich Indywidualny Plan Działań.
Efekty:
– 34 osoby ukończą szkolenia i zdobędą praktykę zawodową,
– 32 osoby uzyskają kwalifikacje zawodowe,
– 18 osób uzyska zatrudnienie.
Główne trzy przyczyny braku aktywności zawodowej w regionie zachodniopomorskim to przejście na emeryturę, brak kwalifikacji i właśnie niepełnosprawność. Niepełnosprawność jest pozorną barierą w przyjęciu do pracy. Osoby z niepełnosprawnością z powodzeniem mogą uzyskać kwalifikacje, które pozwolą im ubiegać się o zatrudnienie w deficytowych, dla swojego regionu zawodach – powiat kołobrzeski: kucharz, glazurnik; powiat policki: kucharz, cukiernik.

"Jubileusz X-lecia powstania Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie, uroczyste Pasowanie na czeladnika i mistrza w zawodzie – Szczecin’ 2017", realizacja 01.07-14.10.2017r., zgodnie z Umową na realizację zadania publicznego Nr 8.WTiG-II.2017 z Województwem Zachodniopomorskim.